stránky plné informací o bankovnictví a financích

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Interní zdroje

Interní zdroje dlouhodobého financování podniku jsou získávány vlastní činností podniku:
- odpisy
- nerozdělený zisk
- dlouhodobé finanční rezervy (rezervní fondy)

Externí zdroje jsou podnikem získávány zvnějšku:
- vklady vlastníků (kmenové, prioritní akcie u a.s., členské vklady u družstev, podílové listy apod.)
- dlouhodobé úvěry finančních institucí
- dlouhodobé úvěry dodavatelské
- vydané obligace
- finanční leasing
- finanční podpora státu a jiných institucí (dotace, dary apod.)
- ostatní externí zdroje

Při volbě struktury zdrojů se obvykle doporučuje vycházet z těchto zásad:
- stupeň finanční nezávislosti, tedy poměr vl. kapitálu k celkovému by měl dosáhnout aspoň 50%
- podíl dlouhodobého cizího kapitálu k celkovému by neměl přesáhnou 50%
- podíl krátkodobého cizího kapitálu k celkovému by neměl přesáhnout 30%

Obecným pravidlem ve finančním řízení stabilizovaného podniku je pravidlo, ýe dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodob. zdroji (kapitálem) a krátkodobý majetek krátkodobými zdroji (kapitálem).

ZDORJ: skripta Finanční analýza

0 komentářů:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!