Bankovnictví, finance - Studium

Nástroje ekonomiky veřejného sektoru

1. Co je podstatou teorie veřejné volby? – teorie veřejné volby vysvětluje systém rozhodování – odpovídá na otázky: jakými způsoby se projevují názory a preference voličů na fiskální otázky, jak se názory jednotlivců transformují...

(14) Ekonomika zemědělství

1) Charakteristika a struktura agrárního sektoru. Mezi hlavní poslání agrárního sektoru patří:– zajištění produkce potravin mírného pásma – udržování krajiny ve stavu vhodném k obývání a využívání – zajištění osídlení venkova Klasickou strukturu agrárního...

(13) Ekonomika péče o životní prostředí

1) Jaká je obecná struktura výdajů na péči o životní prostředí? výdaje:– státní rozpočet: rozpočet MŽP – Územní odbory MŽP – Státní fond ŽP – Česká inspekce ŽP – odbory životního prostředí KÚ –...

(11) Ekonomika výzkumu a vývoje

1) Jak je organizován výzkum a vývoj v ČR? Za organizaci vědy a výzkumu v ČR odpojí tyto hlavní instituce:· Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj · Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ·...

(9) Ekonomika zdravotnictví

1) Jaké jsou hlavní ekonomické problémy při financování zdravotnictví v ČR? Mezi hlavní ekonomické problémy zdravotnictví v současném období patří:· opatření potřebných finančních prostředků pro zajištění potřeb zdravotnictví · zajištění efektivního využívání alokovaných prostředků...

(7) Ekonomika sportu

1) Kdy a proč může být sport považován buď za veřejný nebo privátní statek? Podle toho, kdo je hlavním nositelem nákladů, jež souvisí s provozováním určitého druhu sportu, rozlišuje sport jako:· čistý veřejný statek...

(5) Ekonomika školství

1) Jaká je základní struktura a rozdělení finančních prostředků ve školství? · Ministerstvo vnitra: policejní školy, školy požární ochrany · Ministerstvo obrany: vojenské školy · Ministerstvo spravedlnosti: školy min. spravedlnosti · Ministerstvo zemědělství: školy...

(3) Ekonomika veřejné správy, justice a policie

1) Jak jsou financovány ústřední orgány státní správy (konkrétní data)? Rezortní ministerstva + ústřední úřady (např. Český statistický úřad), dále sem patří: BIS, Grantová agentura, Akademie věd, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. r....

(1) Význam veřejného sektoru a jeho hlavní znaky

1) Které jsou hlavní znaky veřejného sektoru a proč existuje? Hlavní znaky veřejného sektoru: * je to sektor neprivátní – netržní * financován z rozpočtových zdrojů (veřejných rozpočtů) * hlavním kritériem úspěšnosti není zisk...

Jak vybrat banku-pohled investora

– měl by si vybrat banku, která se zaměřuje na klienta jeho typu (vžít se do hodnocení banky – „správná banka pro určitého klienta“ – drobný podnikatel si nevybírá banku pro korporace). – identifikovat...