Bankovnictví, finance - Studium

Družstva

– jsou společenstvím neuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů– musí mít alespoň pět členů – jsou-li dvě právnické osoby, nemusí to být splněno– obchodní...

 zdroj kapitálu: členské vklady = základní jmění

– nejméně 50 000 korun při založení družstva– zřízení nedělitelného fondu nejméně ve výši 10% zapisovaného základního jmění– tento fond se každý rok musí doplňovat nejméně o 10% ročního čistého zisku až do okamžiku,...

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

1. Osobní: řídí ji samy zakladatelé a všichni nebo někteří společníci ručí za závazky společnosti neomezeně – celým svým majetkem2. Kapitálové: řídí ji představenstvo nebo statutární orgán, společníci neručí za závazky společnosti nebo je...

1. živnosti ohlašovací:

a) řemeslné: podmínkou je výuční list /kadeřnice, truhlářství…/b) vázané: kurs nebo rekvalifikace /průvodcovská činnost/c) volné: odborná způsobilost není zapotřebí /stánkový prodej/ 2. živnosti koncesované: k provozování činnosti musí být oprávněn na základě koncesní listiny...

Státní podniky

-zřizuje stát, zakladatelem je buď příslušné ministerstvo nebo orgány místní samosprávyd) podniky zaměřené na podnikatelskou činnoste) podniky pro uspokojování veřejně prospěšných zájmů (dnes už většinou neexistují) zakládací listina: je-li zakladatelem jedna osoba zakládací smlouva:...

USPOŘÁDÁNÍ PODNIKU

– podnik může podnikat pouze tehdy, spojí-li účelně všechny výrobní činitele do uspořádaného celku– organizace podniku: uspořádaný celek činitelů a činností Organizační stupněPODNIK ZÁVODY PROVOZY DÍLNY – činnosti organizačních stupňů řídí vedoucí, kteří nesou...

Ekonomická struktura

– podnik je rozdělen na ekonomicky relativně samostatné části, tvz. divize – samostatný typ podniku– v čele stojí zpravidla ředitel s rozsáhlou pravomocí v rozhodování o výrobní i obchodní činnosti. Pod ním jsou např....

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Osobní Kapitálové Veřejné obchodní komandativní společnosti s akciovéspolečnosti společnosti ručením omezeným společnostiv. o. s. k. s. s. r. o. a. s. podle obchodního zákoníkuSoukromé podniky – živnosti-zakladatelem podle živnostenského zákona může být každý občan,...

3. Pokud to zákon neomezuje, …

3. Pokud to zákon neomezuje, je možno udělit plnou moc na jakýkoli úkon nebo úkony; prokuru lze udělit pouze na úkony vyplývající z provozu podniku4. Udělení prokury musí být zapsáno v obchodním rejstříku; plná...

NEHMOTNÉ

NEHMOTNÉ: – cílem jsou služby – výchova a vzdělávání – ubytování, přeprava osob, rekreace – cestovní kanceláře – peněžní a bankovní služby – zdravotnictví, kultura, zábava… PODLE VELIKOSTI: -podle počtu pracovníků – nejmenší podniky...