Bankovnictví, finance - Studium

8) Veřejná správa

FÁZE ROZHODOVÁNÍ 1. Definice problému = co má být rozhodnuto (o čem), formulace problému = koncepční lidé; správná formulace je velice důležitá, určuje následující vývoj 2. Stanovení cílů = co bude dosaženo; 2 druhy...

7) Veřejná správa

ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA VEŘEJNÉ SPRÁVY ORGANIZACE – pojetí: 1. řád, pořádek, stav, uspořádání organizovanosti2. instituce – výsledek organizovanosti, cíleně uspořádaný prvek3. struktura – vnitřní složení, vztahy4. činnost – organizování, vytvoření systému struktury – vydávání právních...

6) Veřejná správa

OBDOBÍ PO OKUPACI ČESKOSLOVENSKA část politické reprezentace odešla do Londýna, část do Moskvy; v červenci 1940 vzniklo v Londýně prozatímní státní zřízení – 3 orgány: president, vláda a státní rada; centrem – osou zřízení...

5) Veřejná správa

I. republika vznik 28.10.1918, první přijatý zákon = recepční norma, převzetí všech dosavadních právních předpisů a orgánů, které existovaly; Nový prvek = národní výbor: po roce 1918 převzal moc, v první fázi se stal...

4) Veřejná správa

HISTORIE VÝVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR(= z organizačního hlediska) 1. STÁTNÍ SPRÁVA A. ÚSTŘEDNÍ SPRÁVAZáklady moderní veřejné správy = počátky v polovině 18. století (osvícenecký absolutismus): „pečovatelský stát“ (= policejní stát od slova policie,...

3) Veřejná správa

SPRÁVNÍ VĚDA Evropa i USA – dva proudy nazírání na správní vědu a její vztah k ostatním oborům:1) správní věda = všeobsáhlá, pouze jediná věda a jiné odvětví zabývající se správou je jen další...

2) Veřejná správa

DEMOKRACIE = původně správa lidu (výkon moci); moderní pojetí = vyjádření vůle lidu v zastupitelských orgánech; + dnes = další znaky pro uplatnění (předpoklad sociálně právního státu); Jedním ze základních znaků demokracie je SAMOSPRÁVA,...

1)Veřejná správa

Správa = záměrná systematická činnost, realizovaná v organizovaných celcích za účelem udržet (obnovit) stav (dle plánu) (= funkce správy); liší se od řízení = činnost směřující ke změně stavuSmysl organizační = kdo (které orgány)...

13) Přednáška: Veřejné finance v České republice

Veřejná rozpočtová soustava v ČR– státní správa a územní samospráva (chybí ještě mezičlánky) Vazby veřejné rozpočtové soustavy na– veřejný sektor (státní a místní)– neziskový nestátní (non-profit) sektor– soukromý sektor Veřejná rozpočtová soustava– veřejné rozpočty–...

12) Přednáška: Soudobé trendy v oblasti veřejných financí

Soudobé trendy– veřejné finance jsou souhrnným pojmem, který označuje finanční aspekty rozmanitých činností státu– v průběhu 20. století se úloha státu a veřejné správy měnila– je třeba rozlišovat autonomní rozvoj veřejné rozpočtové soustavy (tj....