Bankovnictví, finance - Studium

11) Přednáška: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha

Krátkodobá fiskální nerovnováha Situace mezi veřejnými příjmy a výdaji– veřejné příjmy se rovnají veřejným výdajům: P = V– veřejné příjmy převyšují veřejné výdaje: P > V přebytek rozpočtu– eřejné příjmy jsou nižší než veřejné...

10) Přednáška: Rozpočtová a fiskální politika

Rozpočtová politika – rozmanité procesy (vztahy a nástroje), které se odehrávají v rámci veřejné rozpočtové soustavy – realizována státem na různých úrovních veřejné správy (centrální, regionální a místní) – regulace vztahů mezi zúčastněnými subjekty...

8) Přednáška: Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení a příčiny jeho vzniku – podíl chudých ve vyspělých zemích je značný vliv na sociální a politickou stabilitu – podíl chudých: Finsko 5%, Dánsko, Německo, Belgie, Francie, Irsko, Holandsko, Španělsko, EU 12,...

7) Přednáška: Úvod do daňové teorie

Daňové principy– princip spravedlnosti– princip efektivnosti Spravedlnost daní– spravedlivé daně: odpovídají představám lidí o rozdělení celkového daňového břemene na jednotlivé poplatníky– spravedlivá redistribuce bohatství, důchodů a spotřeby Principy spravedlivého zdanění– princip prospěchu (užitku, ekvivalence,...

6) Přednáška: Veřejné příjmy

Veřejné příjmy a daně (základní pojmy), daňová pravomoc a daňové určení Veřejné příjmy– neúvěrové: daně a poplatky– úvěrové: půjčky Daň– povinná, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová platby do veřejného rozpočtu, obvykle pravidelná Poplatek– dobrovolný, ekvivalentní...

2) Přednáška: Ekonomická analýza veřejných statků

veřejné statky = statky kolektivní spotřeby Volné a ekonomické statky – volné statky: volně k dispozici, nejsou produkovány ani distribuovány, nulová tržní cena– ekonomické statky: alokační, produkční a distribuční významo plně dělitelné: množstvím i...