Štítek: daně

13) Přednáška: Veřejné finance v České republice

Veřejná rozpočtová soustava v ČR– státní správa a územní samospráva (chybí ještě mezičlánky) Vazby veřejné rozpočtové soustavy na– veřejný sektor (státní a místní)– neziskový nestátní (non-profit) sektor– soukromý sektor Veřejná rozpočtová soustava– veřejné rozpočty–...

12) Přednáška: Soudobé trendy v oblasti veřejných financí

Soudobé trendy– veřejné finance jsou souhrnným pojmem, který označuje finanční aspekty rozmanitých činností státu– v průběhu 20. století se úloha státu a veřejné správy měnila– je třeba rozlišovat autonomní rozvoj veřejné rozpočtové soustavy (tj....

7) Přednáška: Úvod do daňové teorie

Daňové principy– princip spravedlnosti– princip efektivnosti Spravedlnost daní– spravedlivé daně: odpovídají představám lidí o rozdělení celkového daňového břemene na jednotlivé poplatníky– spravedlivá redistribuce bohatství, důchodů a spotřeby Principy spravedlivého zdanění– princip prospěchu (užitku, ekvivalence,...

6) Přednáška: Veřejné příjmy

Veřejné příjmy a daně (základní pojmy), daňová pravomoc a daňové určení Veřejné příjmy– neúvěrové: daně a poplatky– úvěrové: půjčky Daň– povinná, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová platby do veřejného rozpočtu, obvykle pravidelná Poplatek– dobrovolný, ekvivalentní...

1) Přednáška: Úvod do veřejných financí

Úvod do veřejných financí potřeby (neomezené) x zdroje (omezené) ® trh nebo plánované hospodářství (stát) domácnosti + firmy = soukromý sektor (trh) domácnosti + firmy + stát = veřejný sektor soukromý sektor + veřejný...

7) Přednáška: Místní finance

Příjmy v ČR Daňové příjmy v ČR – obce začaly získávat příjmy z daní v roce 1993 změny rozpočtového určení daní: * 1993 – 1996 * 1996 – 2000 (včetně) * 2001 * 2002...

6) Přednáška: Místní finance

Rozpočtová skladba – aby bylo možno příjmy a výdaje porovnávat, používá se určitá rozpočtová skladba (porovnání podle typů příjmů, druhů rozpočtů) – většinou se používá skladba vyhovující mezinárodním normám, aby bylo možné i mezinárodní...

4) Přednáška: Místní finance

Daňové příjmy – obec může ovlivnit – daňovou legislativu (minimálně) – upravuje vláda – daňovou správu – daňové sazby – rozpočtové určení daní – daňové určení výnosu Daňová legislativa – vláda určuje strukturu daní,...

2) Přednáška: Místní finance

Fiskální federalismus – řeší vztahy mezi úrovněmi – objektivní jev vyplývající ze skutečnosti, že se vyskytují minimálně 2 úrovně veřejné správy (centrální a místní) – zkoumá vertikální i horizontální struktury veřejného sektoru a optimalizaci...

(13) Ekonomika péče o životní prostředí

1) Jaká je obecná struktura výdajů na péči o životní prostředí? výdaje:– státní rozpočet: rozpočet MŽP – Územní odbory MŽP – Státní fond ŽP – Česká inspekce ŽP – odbory životního prostředí KÚ –...