Štítek: dotace

8) Přednáška: Místní finance

Financování kraje – vznikly v roce 2001 – přešly na ně zřizovatelské funkce (2600 organizací) – zejména ZŠ, SŠ, odborné učiliště – z přenesené působnosti převzaly funkční místa pro zabezpečení této působnosti ( 2677)...

7) Přednáška: Místní finance

Příjmy v ČR Daňové příjmy v ČR – obce začaly získávat příjmy z daní v roce 1993 změny rozpočtového určení daní: * 1993 – 1996 * 1996 – 2000 (včetně) * 2001 * 2002...

4) Přednáška: Místní finance

Daňové příjmy – obec může ovlivnit – daňovou legislativu (minimálně) – upravuje vláda – daňovou správu – daňové sazby – rozpočtové určení daní – daňové určení výnosu Daňová legislativa – vláda určuje strukturu daní,...

Ekonomika zemědělství, lesnictví, rybářství

1. Charakteristika a struktura agrárního sektoru? – hlavním posláním agrárního sektoru je zajištění produkce potravin mírného pásma, udržování krajiny ve stavu vhodném k obývání a využívání a zajištění osídlení venkova – agrární sektor je...

(14) Ekonomika zemědělství

1) Charakteristika a struktura agrárního sektoru. Mezi hlavní poslání agrárního sektoru patří:– zajištění produkce potravin mírného pásma – udržování krajiny ve stavu vhodném k obývání a využívání – zajištění osídlení venkova Klasickou strukturu agrárního...

(5) Ekonomika školství

1) Jaká je základní struktura a rozdělení finančních prostředků ve školství? · Ministerstvo vnitra: policejní školy, školy požární ochrany · Ministerstvo obrany: vojenské školy · Ministerstvo spravedlnosti: školy min. spravedlnosti · Ministerstvo zemědělství: školy...