Štítek: ekonomika

8) Přednáška: Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení a příčiny jeho vzniku – podíl chudých ve vyspělých zemích je značný vliv na sociální a politickou stabilitu – podíl chudých: Finsko 5%, Dánsko, Německo, Belgie, Francie, Irsko, Holandsko, Španělsko, EU 12,...

2) Přednáška: Ekonomická analýza veřejných statků

veřejné statky = statky kolektivní spotřeby Volné a ekonomické statky – volné statky: volně k dispozici, nejsou produkovány ani distribuovány, nulová tržní cena– ekonomické statky: alokační, produkční a distribuční významo plně dělitelné: množstvím i...

1) Přednáška: Úvod do veřejných financí

Úvod do veřejných financí potřeby (neomezené) x zdroje (omezené) ® trh nebo plánované hospodářství (stát) domácnosti + firmy = soukromý sektor (trh) domácnosti + firmy + stát = veřejný sektor soukromý sektor + veřejný...

Ekonomika zemědělství, lesnictví, rybářství

1. Charakteristika a struktura agrárního sektoru? – hlavním posláním agrárního sektoru je zajištění produkce potravin mírného pásma, udržování krajiny ve stavu vhodném k obývání a využívání a zajištění osídlení venkova – agrární sektor je...

Ekonomika bydlení

1. Jaké jsou základní předpoklady pro fungování regulérního trhu s byty? – bydlení je nutné pokládat za soukromý statek, na jehož pořízení se musí podílet každý občas sám a úkolem státu je vytvořit občanům...

Ekonomika sociálního zabezpečení

1. Které dva základní systémy financování sociálního zabezpečení znáte? a) průběžné financování sociálního zabezpečení – založeno na mezigenerační sociální solidaritě, stávající generace aktivních občanů hradí výdaje na dávky předchozí generace, cyklus se posouvá a...

Ekonomika církví

1. Jaký je význam církví v současné době v ČR vůbec? – církve jsou významným ekonomickým subjektem – v ČR je 19 církví a náboženských společností – církve vlastnily velký majetek, o který přišly;...

Ekonomika kultury

1. Jaká je ekonomická pozice občana při spotřebě kulturních statků? – o velikosti spotřeby kulturních statků se rozhoduje na trhu, občan sám rozhoduje, jaké množství a jakou kvalitu v které době a od kterého...

Ekonomika obrany státu

1. Jaké jsou základní znaky a zvláštnosti obrany jako veřejného statku? – čistý veřejný statek – nedělitelný, nerivalitní a nevylučitelný ze spotřeby – čistý kolektivní statek s tzv. automatickou spotřebou – poručnický statek –...

Nástroje ekonomiky veřejného sektoru

1. Co je podstatou teorie veřejné volby? – teorie veřejné volby vysvětluje systém rozhodování – odpovídá na otázky: jakými způsoby se projevují názory a preference voličů na fiskální otázky, jak se názory jednotlivců transformují...