Štítek: financování

11) Přednáška: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha

Krátkodobá fiskální nerovnováha Situace mezi veřejnými příjmy a výdaji– veřejné příjmy se rovnají veřejným výdajům: P = V– veřejné příjmy převyšují veřejné výdaje: P > V přebytek rozpočtu– eřejné příjmy jsou nižší než veřejné...

Ekonomika zemědělství, lesnictví, rybářství

1. Charakteristika a struktura agrárního sektoru? – hlavním posláním agrárního sektoru je zajištění produkce potravin mírného pásma, udržování krajiny ve stavu vhodném k obývání a využívání a zajištění osídlení venkova – agrární sektor je...

Ekonomika sociálního zabezpečení

1. Které dva základní systémy financování sociálního zabezpečení znáte? a) průběžné financování sociálního zabezpečení – založeno na mezigenerační sociální solidaritě, stávající generace aktivních občanů hradí výdaje na dávky předchozí generace, cyklus se posouvá a...

Ekonomika církví

1. Jaký je význam církví v současné době v ČR vůbec? – církve jsou významným ekonomickým subjektem – v ČR je 19 církví a náboženských společností – církve vlastnily velký majetek, o který přišly;...

Ekonomika kultury

1. Jaká je ekonomická pozice občana při spotřebě kulturních statků? – o velikosti spotřeby kulturních statků se rozhoduje na trhu, občan sám rozhoduje, jaké množství a jakou kvalitu v které době a od kterého...

(11) Ekonomika výzkumu a vývoje

1) Jak je organizován výzkum a vývoj v ČR? Za organizaci vědy a výzkumu v ČR odpojí tyto hlavní instituce:· Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj · Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ·...

(9) Ekonomika zdravotnictví

1) Jaké jsou hlavní ekonomické problémy při financování zdravotnictví v ČR? Mezi hlavní ekonomické problémy zdravotnictví v současném období patří:· opatření potřebných finančních prostředků pro zajištění potřeb zdravotnictví · zajištění efektivního využívání alokovaných prostředků...

(7) Ekonomika sportu

1) Kdy a proč může být sport považován buď za veřejný nebo privátní statek? Podle toho, kdo je hlavním nositelem nákladů, jež souvisí s provozováním určitého druhu sportu, rozlišuje sport jako:· čistý veřejný statek...

(5) Ekonomika školství

1) Jaká je základní struktura a rozdělení finančních prostředků ve školství? · Ministerstvo vnitra: policejní školy, školy požární ochrany · Ministerstvo obrany: vojenské školy · Ministerstvo spravedlnosti: školy min. spravedlnosti · Ministerstvo zemědělství: školy...