Štítek: místní finance

13) Přednáška: Místní finance

Efektivnost veřejných statků a hospodaření veřejného sektoru – důraz na výkonnost (kolik služeb poskytneme) – důraz na kvalitativní služby New Public Management – přejímání prvků soukromého sektoru do veřejné správy – jasná formulace cílů...

12) Přednáška: Místní finance

Veřejné statky a služby – týkají se 4 kategorií, u kterých je dobré, aby se o ně obec zajímala: 1) plyne z nich užitek pro všechny bez rozdílu (čisté VS), např. obecní policie,…– těžko...

11) Přednáška: Místní finance

Majetek územních samospráv – aby mohly instituce konat svou funkci, musí mít odpovídající majetek Majetek – je základním rysem a podmínkou samosprávy – je základnou a nástrojem místní a regionální politiky – je předpokladem...

10) Přednáška: Místní finance

Výdaje – existují určité typy statků, které obce zabezpečují pro vyšší úroveň + lokální statky (svoje) omezení:– existuje rozpočtové omezení daní příjmovou stranou – rozsah odpovědností a povinností daný zákonem pro nižší celky –...

9) Přednáška: Místní finance

Návratné příjmy – obce i kraje mají velmi liberální přístup na trhy ( k následným příjmům) typy: * bankovní úvěry * emitované dluhopisy (obligace) * půjčky z fondů nebo návratné finanční výpomoci úvěry –...

8) Přednáška: Místní finance

Financování kraje – vznikly v roce 2001 – přešly na ně zřizovatelské funkce (2600 organizací) – zejména ZŠ, SŠ, odborné učiliště – z přenesené působnosti převzaly funkční místa pro zabezpečení této působnosti ( 2677)...

7) Přednáška: Místní finance

Příjmy v ČR Daňové příjmy v ČR – obce začaly získávat příjmy z daní v roce 1993 změny rozpočtového určení daní: * 1993 – 1996 * 1996 – 2000 (včetně) * 2001 * 2002...

6) Přednáška: Místní finance

Rozpočtová skladba – aby bylo možno příjmy a výdaje porovnávat, používá se určitá rozpočtová skladba (porovnání podle typů příjmů, druhů rozpočtů) – většinou se používá skladba vyhovující mezinárodním normám, aby bylo možné i mezinárodní...

5) Přednáška: Místní finance

Vlastní příjmy – správní poplatky, pokuty – příjmy z podnikání – příjmy z mimorozpočtových fondů (rezerv a rozvoje) – příjmy ze sdružení příjmů obcí – dary, sbírky (minimální, okrajové,…) – návratné příjmy (úvěry) Příjmy...