Štítek: náklady

13) Přednáška: Místní finance

Efektivnost veřejných statků a hospodaření veřejného sektoru – důraz na výkonnost (kolik služeb poskytneme) – důraz na kvalitativní služby New Public Management – přejímání prvků soukromého sektoru do veřejné správy – jasná formulace cílů...

Ekonomika obrany státu

1. Jaké jsou základní znaky a zvláštnosti obrany jako veřejného statku? – čistý veřejný statek – nedělitelný, nerivalitní a nevylučitelný ze spotřeby – čistý kolektivní statek s tzv. automatickou spotřebou – poručnický statek –...