Štítek: přednášky

5) Přednáška: CÍLE A ZÁSADY BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ

CÍLE A ZÁSADY BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ Existuje značná odchylnost obchodních bank od ostatních subjektů podnikajících na území ČR. Banky mají povinný minimální objem vlastního kapitálu, který by měl činit 8% na celkové bilanční sumě. Ostatní...

4) Přednáška: BANKY – JEJICH VZNIK

BANKY – JEJICH VZNIK – banka = instituce– fakticky fungovaly už v dobách Egyptské a Čínské říše– zlatníci = obchodníci s různými měnami– na trhu – obchodníci – proměňovali různé mince + zkoušeli jejich...

3) Přednáška: OBCHODNÍ BANKY

OBCHODNÍ BANKY = podnikatelské subjekty, které podnikají se zbožím zvláštního charakteru – tj. s penězi Bankovní systém (soustavy):1) jednostupňový – bankovní systém, kdy není institucionálně oddělena centrální banka od obchodních bank, toto je typické...

2) Přednáška: HISTORIE VÝVOJE PLATIDEL

HISTORIE VÝVOJE PLATIDEL – první mince za Boleslava I. nebo II. (2. pol. 10. století), nazývala se denár – denárové období – 1. mincovní reforma 1050 n.l. = zlepšení kvality mincí – roku 1210:...

1) Přednáška: PENÍZE

PENÍZE a) teoretická definice peněz (filozofická úvaha) = peníze je každé aktivum (zboží), které je všeobecně používáno pro placení za zboží, služby nebo k úhradě dluhů b) pragmatická definice peněz (praktické hledisko) = peníze...

13) Přednáška: Veřejné finance v České republice

Veřejná rozpočtová soustava v ČR– státní správa a územní samospráva (chybí ještě mezičlánky) Vazby veřejné rozpočtové soustavy na– veřejný sektor (státní a místní)– neziskový nestátní (non-profit) sektor– soukromý sektor Veřejná rozpočtová soustava– veřejné rozpočty–...

12) Přednáška: Soudobé trendy v oblasti veřejných financí

Soudobé trendy– veřejné finance jsou souhrnným pojmem, který označuje finanční aspekty rozmanitých činností státu– v průběhu 20. století se úloha státu a veřejné správy měnila– je třeba rozlišovat autonomní rozvoj veřejné rozpočtové soustavy (tj....

11) Přednáška: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha

Krátkodobá fiskální nerovnováha Situace mezi veřejnými příjmy a výdaji– veřejné příjmy se rovnají veřejným výdajům: P = V– veřejné příjmy převyšují veřejné výdaje: P > V přebytek rozpočtu– eřejné příjmy jsou nižší než veřejné...

10) Přednáška: Rozpočtová a fiskální politika

Rozpočtová politika – rozmanité procesy (vztahy a nástroje), které se odehrávají v rámci veřejné rozpočtové soustavy – realizována státem na různých úrovních veřejné správy (centrální, regionální a místní) – regulace vztahů mezi zúčastněnými subjekty...