Štítek: přednášky

8) Přednáška: Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení a příčiny jeho vzniku – podíl chudých ve vyspělých zemích je značný vliv na sociální a politickou stabilitu – podíl chudých: Finsko 5%, Dánsko, Německo, Belgie, Francie, Irsko, Holandsko, Španělsko, EU 12,...

7) Přednáška: Úvod do daňové teorie

Daňové principy– princip spravedlnosti– princip efektivnosti Spravedlnost daní– spravedlivé daně: odpovídají představám lidí o rozdělení celkového daňového břemene na jednotlivé poplatníky– spravedlivá redistribuce bohatství, důchodů a spotřeby Principy spravedlivého zdanění– princip prospěchu (užitku, ekvivalence,...

6) Přednáška: Veřejné příjmy

Veřejné příjmy a daně (základní pojmy), daňová pravomoc a daňové určení Veřejné příjmy– neúvěrové: daně a poplatky– úvěrové: půjčky Daň– povinná, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová platby do veřejného rozpočtu, obvykle pravidelná Poplatek– dobrovolný, ekvivalentní...

2) Přednáška: Ekonomická analýza veřejných statků

veřejné statky = statky kolektivní spotřeby Volné a ekonomické statky – volné statky: volně k dispozici, nejsou produkovány ani distribuovány, nulová tržní cena– ekonomické statky: alokační, produkční a distribuční významo plně dělitelné: množstvím i...

1) Přednáška: Úvod do veřejných financí

Úvod do veřejných financí potřeby (neomezené) x zdroje (omezené) ® trh nebo plánované hospodářství (stát) domácnosti + firmy = soukromý sektor (trh) domácnosti + firmy + stát = veřejný sektor soukromý sektor + veřejný...

13) Přednáška: Místní finance

Efektivnost veřejných statků a hospodaření veřejného sektoru – důraz na výkonnost (kolik služeb poskytneme) – důraz na kvalitativní služby New Public Management – přejímání prvků soukromého sektoru do veřejné správy – jasná formulace cílů...

12) Přednáška: Místní finance

Veřejné statky a služby – týkají se 4 kategorií, u kterých je dobré, aby se o ně obec zajímala: 1) plyne z nich užitek pro všechny bez rozdílu (čisté VS), např. obecní policie,…– těžko...