Štítek: příjmy

9) Přednáška: Místní finance

Návratné příjmy – obce i kraje mají velmi liberální přístup na trhy ( k následným příjmům) typy: * bankovní úvěry * emitované dluhopisy (obligace) * půjčky z fondů nebo návratné finanční výpomoci úvěry –...

8) Přednáška: Místní finance

Financování kraje – vznikly v roce 2001 – přešly na ně zřizovatelské funkce (2600 organizací) – zejména ZŠ, SŠ, odborné učiliště – z přenesené působnosti převzaly funkční místa pro zabezpečení této působnosti ( 2677)...

7) Přednáška: Místní finance

Příjmy v ČR Daňové příjmy v ČR – obce začaly získávat příjmy z daní v roce 1993 změny rozpočtového určení daní: * 1993 – 1996 * 1996 – 2000 (včetně) * 2001 * 2002...

6) Přednáška: Místní finance

Rozpočtová skladba – aby bylo možno příjmy a výdaje porovnávat, používá se určitá rozpočtová skladba (porovnání podle typů příjmů, druhů rozpočtů) – většinou se používá skladba vyhovující mezinárodním normám, aby bylo možné i mezinárodní...

1) Přednáška: Místní finance

Základní pojmy veřejná správa = záměrné činnosti prováděné institucemi státní správy a samosprávy veřejná správa – státní správa – samospráva a) územní samospráva b) zájmová skupina (komora advokátů, daňových poradců,…) samospráva – rozhoduje se...

Ekonomika církví

1. Jaký je význam církví v současné době v ČR vůbec? – církve jsou významným ekonomickým subjektem – v ČR je 19 církví a náboženských společností – církve vlastnily velký majetek, o který přišly;...

(13) Ekonomika péče o životní prostředí

1) Jaká je obecná struktura výdajů na péči o životní prostředí? výdaje:– státní rozpočet: rozpočet MŽP – Územní odbory MŽP – Státní fond ŽP – Česká inspekce ŽP – odbory životního prostředí KÚ –...

(1) Význam veřejného sektoru a jeho hlavní znaky

1) Které jsou hlavní znaky veřejného sektoru a proč existuje? Hlavní znaky veřejného sektoru: * je to sektor neprivátní – netržní * financován z rozpočtových zdrojů (veřejných rozpočtů) * hlavním kritériem úspěšnosti není zisk...