Štítek: rozpočet

10) Přednáška: Rozpočtová a fiskální politika

Rozpočtová politika – rozmanité procesy (vztahy a nástroje), které se odehrávají v rámci veřejné rozpočtové soustavy – realizována státem na různých úrovních veřejné správy (centrální, regionální a místní) – regulace vztahů mezi zúčastněnými subjekty...

10) Přednáška: Místní finance

Výdaje – existují určité typy statků, které obce zabezpečují pro vyšší úroveň + lokální statky (svoje) omezení:– existuje rozpočtové omezení daní příjmovou stranou – rozsah odpovědností a povinností daný zákonem pro nižší celky –...

6) Přednáška: Místní finance

Rozpočtová skladba – aby bylo možno příjmy a výdaje porovnávat, používá se určitá rozpočtová skladba (porovnání podle typů příjmů, druhů rozpočtů) – většinou se používá skladba vyhovující mezinárodním normám, aby bylo možné i mezinárodní...

3) Přednáška: Místní finance

Finanční hospodaření obcí Rozpočty nižších úrovní = decentralizované peněžní fondy = finanční plán, který by měl zajistit solventnost obce a to tak, že připouští pouze ty výdaje obce, které jsou kryty: o příjmy, které...

Ekonomika obrany státu

1. Jaké jsou základní znaky a zvláštnosti obrany jako veřejného statku? – čistý veřejný statek – nedělitelný, nerivalitní a nevylučitelný ze spotřeby – čistý kolektivní statek s tzv. automatickou spotřebou – poručnický statek –...