Štítek: veřejné príjmy

11) Přednáška: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha

Krátkodobá fiskální nerovnováha Situace mezi veřejnými příjmy a výdaji– veřejné příjmy se rovnají veřejným výdajům: P = V– veřejné příjmy převyšují veřejné výdaje: P > V přebytek rozpočtu– eřejné příjmy jsou nižší než veřejné...

6) Přednáška: Veřejné příjmy

Veřejné příjmy a daně (základní pojmy), daňová pravomoc a daňové určení Veřejné příjmy– neúvěrové: daně a poplatky– úvěrové: půjčky Daň– povinná, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová platby do veřejného rozpočtu, obvykle pravidelná Poplatek– dobrovolný, ekvivalentní...