Štítek: veřejný rozpočet

13) Přednáška: Veřejné finance v České republice

Veřejná rozpočtová soustava v ČR– státní správa a územní samospráva (chybí ještě mezičlánky) Vazby veřejné rozpočtové soustavy na– veřejný sektor (státní a místní)– neziskový nestátní (non-profit) sektor– soukromý sektor Veřejná rozpočtová soustava– veřejné rozpočty–...

11) Přednáška: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha

Krátkodobá fiskální nerovnováha Situace mezi veřejnými příjmy a výdaji– veřejné příjmy se rovnají veřejným výdajům: P = V– veřejné příjmy převyšují veřejné výdaje: P > V přebytek rozpočtu– eřejné příjmy jsou nižší než veřejné...

10) Přednáška: Rozpočtová a fiskální politika

Rozpočtová politika – rozmanité procesy (vztahy a nástroje), které se odehrávají v rámci veřejné rozpočtové soustavy – realizována státem na různých úrovních veřejné správy (centrální, regionální a místní) – regulace vztahů mezi zúčastněnými subjekty...