Štítek: veřejný sektor

1) Přednáška: Úvod do veřejných financí

Úvod do veřejných financí potřeby (neomezené) x zdroje (omezené) ® trh nebo plánované hospodářství (stát) domácnosti + firmy = soukromý sektor (trh) domácnosti + firmy + stát = veřejný sektor soukromý sektor + veřejný...

Ekonomika zemědělství, lesnictví, rybářství

1. Charakteristika a struktura agrárního sektoru? – hlavním posláním agrárního sektoru je zajištění produkce potravin mírného pásma, udržování krajiny ve stavu vhodném k obývání a využívání a zajištění osídlení venkova – agrární sektor je...

Nástroje ekonomiky veřejného sektoru

1. Co je podstatou teorie veřejné volby? – teorie veřejné volby vysvětluje systém rozhodování – odpovídá na otázky: jakými způsoby se projevují názory a preference voličů na fiskální otázky, jak se názory jednotlivců transformují...

(14) Ekonomika zemědělství

1) Charakteristika a struktura agrárního sektoru. Mezi hlavní poslání agrárního sektoru patří:– zajištění produkce potravin mírného pásma – udržování krajiny ve stavu vhodném k obývání a využívání – zajištění osídlení venkova Klasickou strukturu agrárního...

(1) Význam veřejného sektoru a jeho hlavní znaky

1) Které jsou hlavní znaky veřejného sektoru a proč existuje? Hlavní znaky veřejného sektoru: * je to sektor neprivátní – netržní * financován z rozpočtových zdrojů (veřejných rozpočtů) * hlavním kritériem úspěšnosti není zisk...