Bankovnictví, finance - Studium

Druhy derivátů z hlediska rizika

– deriváty na tržní rizika: o úrokové – základ tvoří úrokový nástroj, jehož cena je bezprostředně ovlivněna vývojem tržních úrokových sazeb o měnové – nástroj, ze kterého vyplývají pozice v různých měnách o akciové...

Vymezení derivátů

– derivát musí mít všechny 3 základní rysy (viz tabulka výše)– deriváty jsou odvozeny od jiných instrumentů o cena (hodnota) derivátu resp. její vývoj je propojen s cenou (hodnotou) bazického instrumentuo bazický instrument je...

Funkce centrální banky

– emise hotovostního oběživa – jediná banka ve státě, která může emitovat peníze (vydávat bankovky a mince), nejstarší funkce, důvody centralizace emise je sjednocení vydávání peněž – banka pro ostatní banky, – provádění měnové...

Cíle centrální banky

–       základním cílem je péče o zdravý měnový vývoj, (je úzce spjatý s ekonomickým vývojem v zemi) –       stabilita měny: ·      vnitřní stabilita měny – jde o zajištění stability cen v tuzemské měně, změna cen statků a...

Mezibankovní trh

mezibankovní trh nefunguje izolovaně, s krátkodobými instrumenty se zde obchoduje, i s českou měnou i se zahraniční, vstup na něj mají i další instituce ne jen CB a banky Motivy bank vstupu na mezibankovní peněžní trh:...

Historie peněz

Historie peněz ve starověku – 10. – 5. tisíciletí př. n. l. – obilniny a dobytek jako prostředek směny – před rokem 3100 př. n. o. – vynalezeno písmo – o několik set let...

Hotovostní platební styk

příjem vkladů a výběr hotovosti hotovost = peníze (bankovky a mince) – prostředek placení za ZBO a Vý Druhy hotovostního platebního styku v  příjem vkladů – doklad – pokladní složenka, podnik vtiskne a klient...

Bankovní účet

·         vedený v české měně ·         běžné účty slouží k uložení peněžních prostředků Bezhotovostní platební styk ˗    předmětem je pohyb tzv. účetních peněz z bankovního účtu jednoho zákazníka – plátce, na bankovní účet jiného zákazníka – příjemce...

Platební styk

·      přesun peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem ·      patří k základním funkcím banky ·      různé způsoby placení, uspořádané do systému organizovaného bankami i jinými finančními institucemi umožňující hotovostní i bezhotovostní finančními přesuny mezi FO...

Mezinárodní měnové a finanční instituce

·         vznikají za účelem řešení celosvětových nebo regionálních problémů v měnové a finanční oblasti Mezi důležité mezinárodní měnové instituce, jejichž členem je i ČR patří: ·         Mezinárodní měnový fond ·         Skupina Světové banky ·         Banka...