Bankovnictví, finance - Studium

Bankovní systém

Banky + jejich služby = součást fin. Trhu Hlavním úkolem je přerozdělení finančních zdrojů mezi subjekty, které Nabízejí dočasně volné peníze nebo Je momentálně potřebuji k investování Banky a bankovní systém Bankovní systém = souhrn...

Finanční trh

je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cen.papíru) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty a to na základě nabídky a poptávky. Poptávka na fin. trhu má...

Šeky

–   je převoditelný cenný papír a v platebním styku plní funkci platebního prostředku –   je příkaz, který dává majitel účtu (výstavce šeku) bance (šekovníkovi), aby k tíži tohoto účtu zaplatila šekovou částku ve prospěch osoby uvedené...

Bankovní účet

·         vedený v české měně ·         běžné účty slouží k uložení peněžních prostředků Bezhotovostní platební styk ˗    předmětem je pohyb tzv. účetních peněz z bankovního účtu jednoho zákazníka – plátce, na bankovní účet jiného zákazníka – příjemce...

Platební styk

·      přesun peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem ·      patří k základním funkcím banky ·      různé způsoby placení, uspořádané do systému organizovaného bankami i jinými finančními institucemi umožňující hotovostní i bezhotovostní finančními přesuny mezi FO...

Mezinárodní měnové a finanční instituce

·         vznikají za účelem řešení celosvětových nebo regionálních problémů v měnové a finanční oblasti Mezi důležité mezinárodní měnové instituce, jejichž členem je i ČR patří: ·         Mezinárodní měnový fond ·         Skupina Světové banky ·         Banka...

Finanční ukazatele

1.       Návratnost (výnosnost) kapitálu / ROE, return of equity/ ·         ukazatel měří výkonnost banky, účinnost investic  do akcií. ·         kapitál zahrnuje základní jmění / fondy akcionářů/, kapitálové fondy, kapitálové rezervy, nerozděl.zisk/minulých let i běžný/...

Banky a bankovní systém

formy uspořádání bankovního systému: 1)      univerzální bankovnictví: banky mohou nabízet: ˗    klasické produkty komerčního bankovnictví (vklady, úvěry, plat.styk) ˗    produkty investičního bankovnictví (emisní obchody, obchody s CP, depotní obchody, majetková správa aktiv, fúze a akvizice)...

Deriváty

Deriváty –       na derivátech založeno řízení rizik v bankovnictví – při sjednání zajištění skládáme pouze velmi malou částku – „zajištění moc nestojí“ –       první se objevily už v...

BANKOVNICTVÍ A FINANCE-STUDIUM – obsah:

JOBING POJIŠTĚNÍ OSOB POJIŠTĚNÍ MAJETKU SOUKROMÉ POJISTNÉ PRÁVO POJIŠŤOVNICTVÍ Bankovní soustava Měna a měnové soustavy Peníze Úvěrové smlouvy STŘEDNÍ A DLOUHODOBÉ ÚVĚRY CENTRÁLNÍ BANKA BANKOVNICTVÍ OBCHODNÍ BANKY HISTORIE VÝVOJE PLATIDEL Veřejná správa Rozpočtová a...