Bankovnictví, finance - Studium

2) Přednáška: HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ • prvotně-pospolná společnost – lidé si pouze stavěli hráze• otrokářství – společenský řád – hospodářství – společnost si vyrábí vše co potřebuje v rámci určitých oborových sdružení• ve Starém Egyptě – kameníci...

1) Přednáška: ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ Literatura: Pojišťovnictví – skripta 1997 – historie, pojistné produkty Základy pojišťovnictví – Omasta, Fousek, Cudoman Pojistná matematika – teorie a praxe – Cipro Pojištění – principy a praxe Sociální a zdravotní pojištění –...

3. Bankovní soustava a měnová politika

Bankovní soustava a měnová politika S měnovou politikou velice těsně souvisí bankovní soustava, která prostřednictvím úvěrových operací ovlivňuje měnový vývoj a zajišťuje bankovní služby pro jednotlivé ekonomické subjekty. Bankovní soustava představuje souhrn všech bankovních...

2. Měna a měnové soustavy

Měna a měnové soustavy Měnovou neboli peněžní soustavou rozumíme způsob vydávání a oběhu peněz, platný v určité zemi, který je upravený zákonem. Jednotlivé peněžní soustavy se od sebe v řadě rysů liší, ale v...

1. Peníze a měna

Peníze a měna Peníze jsou hmotným nositelem finančních vztahů. Například finančním vztahem mezi státem a podnikem je daň. Aby se tento vztah uskutečnil, musí podnik zaplatit státu určitou sumu peněz a tím splnit svojí...

10) Přednáška: Součásti úvěrových smluv

Součásti úvěrových smluv (pokračování přednášky číslo 9) Součástí úvěrových smluv jsou další údaje, o čem se oba účastníci domluví: • jakou částku banka poskytne • úrokové sazby Zpravidla jsou uplatňovány proměnné úrokové sazby, kdy...

9) Přednáška: STŘEDNÍ A DLOUHODOBÉ ÚVĚRY

STŘEDNÍ A DLOUHODOBÉ ÚVĚRY Střednědobé úvěry jsou úvěry, jejichž splatnost je v intervalu 1 až 4 roky a dlouhodobé úvěry mají splatnost delší než 4 roky. Běžně tyto středně a dlouhodobé úvěry v obecné...

8) CÍLE A NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY

CÍLE A NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY – prostřednictvím měnové politiky zajistit stabilitu měny – odtržení peněz od zlata = demonetizace zlata = vstupuje do popředí činnosti centrálních bank stabilita vnitřní = stabilita vnitřní cenové hladiny...

7) Přednáška: ČINNOSTI OBCHODNÍCH BANK

ČINNOSTI OBCHODNÍCH BANK Tvorba (poskytování) úvěrů podnikatelským subjektům Tato činnost je pro banky jedna z nejvýnosnějších na straně jedné, a na straně druhé je spojena s riziky klientů, ke kterým dochází při poskytování úvěrů....