Bankovnictví, finance - Studium

6) Přednáška: ROZVOJ BANKOVNICTVÍ

ROZVOJ BANKOVNICTVÍ – po válce pokračoval bankovní vývoj tím, že byly zrušeny banky, které byly německé – v říjnu 1945 došlo ke znárodnění bank, které předtím byly jako akciové společnosti – v roce 1948...

5) Přednáška: CÍLE A ZÁSADY BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ

CÍLE A ZÁSADY BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ Existuje značná odchylnost obchodních bank od ostatních subjektů podnikajících na území ČR. Banky mají povinný minimální objem vlastního kapitálu, který by měl činit 8% na celkové bilanční sumě. Ostatní...

4) Přednáška: BANKY – JEJICH VZNIK

BANKY – JEJICH VZNIK – banka = instituce– fakticky fungovaly už v dobách Egyptské a Čínské říše– zlatníci = obchodníci s různými měnami– na trhu – obchodníci – proměňovali různé mince + zkoušeli jejich...

3) Přednáška: OBCHODNÍ BANKY

OBCHODNÍ BANKY = podnikatelské subjekty, které podnikají se zbožím zvláštního charakteru – tj. s penězi Bankovní systém (soustavy):1) jednostupňový – bankovní systém, kdy není institucionálně oddělena centrální banka od obchodních bank, toto je typické...

2) Přednáška: HISTORIE VÝVOJE PLATIDEL

HISTORIE VÝVOJE PLATIDEL – první mince za Boleslava I. nebo II. (2. pol. 10. století), nazývala se denár – denárové období – 1. mincovní reforma 1050 n.l. = zlepšení kvality mincí – roku 1210:...

1) Přednáška: PENÍZE

PENÍZE a) teoretická definice peněz (filozofická úvaha) = peníze je každé aktivum (zboží), které je všeobecně používáno pro placení za zboží, služby nebo k úhradě dluhů b) pragmatická definice peněz (praktické hledisko) = peníze...

12) Veřejná správa

VEŘEJNÁ SLUŽBA: – klasické pojetí úřednictva veřejné služby doznalo změn po druhé světové válce – nový přístup = důraz na postavení úředníků jako služebníků společnosti (uzavřená kasta lidí, vzájemná solidarita, neprůhledné vztahy, stereotyp…); pojetí...

11) Veřejná správa

STÁTNÍ SLUŽBA Ve středoevropských (západoevropských) poměrech existoval status veřejných (= státních) služeb od 16. století; postupné dotváření, stabilizace v polovině 19. století; v ČR byl vydán první zákon o státní službě v roce 1914...

10) Veřejná správa

INTERNÍ KONTROLA 2 dimenze:a) užší pojetí, pouze vlastní organizační jednotky řízeníb) širší pojetí, kontrola celého systému veřejné správy (nebo některého subsystému) Typické je, že vztahy se odehrávají ve vertikální (hierarchické) linii = nadřízenost a...

9) Veřejná správa

KONTROLA= pozorování existujícího stavu, porovnávání se stavem žádoucím – předepsaným, zjištění případných odchylek a jejich hodnocení; další funkce kontroly je nápravná = odstranění odchylek; náprava není sankce – trest, ale sladění odchylky k žádoucímu...