Štítek: pojišťovnictví

12) Přednáška: ZAJIŠŤENÍ

ZAJIŠŤENÍ Protože úhrnná škoda může převýšit vybrané pojistné, respektive ohrozit solventnost pojišťovny, tak funguje pro všechny pojišťovny tzv. zajištění.– Základem je vertikální rozložení rizika. pojišťovna pojišťovna předpokládá ztrátu v průběhu roku => zajistí se!...

11) Přednáška: RIZIKO POJIŠŤOVEN

RIZIKO POJIŠŤOVEN Po teroristickém útoku na New York nikoho v sektoru pojišťovnictví ani pojišťovny či zajišťovny nezajímá, jaký bude mít ta která pojišťovna podíl na pojistném trhu. => Teď je důležité, jaká bude návratnost...

10) Přednáška: POJISTNÁ MATEMATIKA

POJISTNÁ MATEMATIKA V dosavadních přednáškách jsme se zabývali pojištěním, které je nabízeno v rámci pojistného produktu – balíčku (např. pojištění domácnosti – zahrnuje pojištění proti více rizikům). Pojistná matematika je vedle pojistné ekonomiky a...

9) Přednáška: POJIŠTĚNÍ OSOB

POJIŠTĚNÍ OSOB Životní pojištění v EU v 90. letech:– trvalý meziroční i když nerovnoměrný nárůst v letech 1990-91 + 2,1% v přijatém pojistném (resp. v předepsaném pojistném)– v meziroční nárůst 1999-2000 + 17,1% Životní...

8) Přednáška: POJIŠTĚNÍ SOUKROMÉHO MAJETKU

POJIŠTĚNÍ SOUKROMÉHO MAJETKU – doplnění minulé přednášky – pojištění staveb– pojištění rekreační objektů– pojištění souboru věcí tvořících domácnost Pojištění staveb:– jaká rizika lze připojistit:a) vandalismus – poškození či zničení vandalismem (např. poškození plotu, zdi)b)...

7) Přednáška: POJIŠTĚNÍ MAJETKU

POJIŠTĚNÍ MAJETKU – doplnění skript => jednotlivé druhy pojištění majetku (A) Pojištění na vyjmenovaná rizika 1/ Živelné pojištění – od 70. let Švýcarská pojišťovna každoročně vydává přehled: Katastrofické škody ve světě – hranice pro...

6) Přednáška: SOUKROMÉ POJISTNÉ PRÁVO

SOUKROMÉ POJISTNÉ PRÁVO = smyslem soukromého práva je právní úprava vztahu silnějšího pojistitele (pojišťovna), který určuje co bude předmětem vztahu – smluvní ujednání, pojistné podmínky – vůči slabšímu partnerovi (pojištění, pojistník) – je zde...

5) Přednáška: FORMY POJIŠŤOVNICTVÍ

FORMY POJIŠŤOVNICTVÍ 1. forma vzniku a) smluvní – „dobrovolné pojištění“ – pojistná smlouva jako dobrovolné rozhodnutí obou stran – úrazové pojištění, havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti b) povinná – „povinné smluvní pojištění“ –...

4) Přednáška: ZÁKLADNÍ POJISTNÉ TERMÍNY

ZÁKLADNÍ POJISTNÉ TERMÍNY 1/ Pojistný trh – místní a časové soustředění nabídky (N) a poptávky (P) po pojištění 2/ Pojistný kmen – soubor všech uzavřených pojistných smluv konkrétní pojišťovny, ale vždy musí být doplněn...