Štítek: veřejná správa

12) Veřejná správa

VEŘEJNÁ SLUŽBA: – klasické pojetí úřednictva veřejné služby doznalo změn po druhé světové válce – nový přístup = důraz na postavení úředníků jako služebníků společnosti (uzavřená kasta lidí, vzájemná solidarita, neprůhledné vztahy, stereotyp…); pojetí...

11) Veřejná správa

STÁTNÍ SLUŽBA Ve středoevropských (západoevropských) poměrech existoval status veřejných (= státních) služeb od 16. století; postupné dotváření, stabilizace v polovině 19. století; v ČR byl vydán první zákon o státní službě v roce 1914...

10) Veřejná správa

INTERNÍ KONTROLA 2 dimenze:a) užší pojetí, pouze vlastní organizační jednotky řízeníb) širší pojetí, kontrola celého systému veřejné správy (nebo některého subsystému) Typické je, že vztahy se odehrávají ve vertikální (hierarchické) linii = nadřízenost a...

9) Veřejná správa

KONTROLA= pozorování existujícího stavu, porovnávání se stavem žádoucím – předepsaným, zjištění případných odchylek a jejich hodnocení; další funkce kontroly je nápravná = odstranění odchylek; náprava není sankce – trest, ale sladění odchylky k žádoucímu...

8) Veřejná správa

FÁZE ROZHODOVÁNÍ 1. Definice problému = co má být rozhodnuto (o čem), formulace problému = koncepční lidé; správná formulace je velice důležitá, určuje následující vývoj 2. Stanovení cílů = co bude dosaženo; 2 druhy...

7) Veřejná správa

ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA VEŘEJNÉ SPRÁVY ORGANIZACE – pojetí: 1. řád, pořádek, stav, uspořádání organizovanosti2. instituce – výsledek organizovanosti, cíleně uspořádaný prvek3. struktura – vnitřní složení, vztahy4. činnost – organizování, vytvoření systému struktury – vydávání právních...

6) Veřejná správa

OBDOBÍ PO OKUPACI ČESKOSLOVENSKA část politické reprezentace odešla do Londýna, část do Moskvy; v červenci 1940 vzniklo v Londýně prozatímní státní zřízení – 3 orgány: president, vláda a státní rada; centrem – osou zřízení...

5) Veřejná správa

I. republika vznik 28.10.1918, první přijatý zákon = recepční norma, převzetí všech dosavadních právních předpisů a orgánů, které existovaly; Nový prvek = národní výbor: po roce 1918 převzal moc, v první fázi se stal...

4) Veřejná správa

HISTORIE VÝVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR(= z organizačního hlediska) 1. STÁTNÍ SPRÁVA A. ÚSTŘEDNÍ SPRÁVAZáklady moderní veřejné správy = počátky v polovině 18. století (osvícenecký absolutismus): „pečovatelský stát“ (= policejní stát od slova policie,...

3) Veřejná správa

SPRÁVNÍ VĚDA Evropa i USA – dva proudy nazírání na správní vědu a její vztah k ostatním oborům:1) správní věda = všeobsáhlá, pouze jediná věda a jiné odvětví zabývající se správou je jen další...