Štítek: veřejné výdaje

12) Přednáška: Soudobé trendy v oblasti veřejných financí

Soudobé trendy– veřejné finance jsou souhrnným pojmem, který označuje finanční aspekty rozmanitých činností státu– v průběhu 20. století se úloha státu a veřejné správy měnila– je třeba rozlišovat autonomní rozvoj veřejné rozpočtové soustavy (tj....