Štítek: výdaje

10) Přednáška: Místní finance

Výdaje – existují určité typy statků, které obce zabezpečují pro vyšší úroveň + lokální statky (svoje) omezení:– existuje rozpočtové omezení daní příjmovou stranou – rozsah odpovědností a povinností daný zákonem pro nižší celky –...

6) Přednáška: Místní finance

Rozpočtová skladba – aby bylo možno příjmy a výdaje porovnávat, používá se určitá rozpočtová skladba (porovnání podle typů příjmů, druhů rozpočtů) – většinou se používá skladba vyhovující mezinárodním normám, aby bylo možné i mezinárodní...

(13) Ekonomika péče o životní prostředí

1) Jaká je obecná struktura výdajů na péči o životní prostředí? výdaje:– státní rozpočet: rozpočet MŽP – Územní odbory MŽP – Státní fond ŽP – Česká inspekce ŽP – odbory životního prostředí KÚ –...

(9) Ekonomika zdravotnictví

1) Jaké jsou hlavní ekonomické problémy při financování zdravotnictví v ČR? Mezi hlavní ekonomické problémy zdravotnictví v současném období patří:· opatření potřebných finančních prostředků pro zajištění potřeb zdravotnictví · zajištění efektivního využívání alokovaných prostředků...